Biuro Rachunkowe KESJA Żary
Biuro Rachunkowe KESJA Żary
Dane kontaktowe

Plac Kaczy Rynek 32 pok.2
68-200 Żary
woj. lubuskie

T: 663 402 300
e-mail: biurorachunkowe@kesja.com.pl
Ważne terminy związane z podatkami
- do 7-go dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
- do 20-go dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
- do 20-go dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
- do 25-go dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7,
- do 15-go dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

Ważne terminy - roczne zeznania podatkowe
- PIT-28 do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym,
- do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).
- PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca lutego za rok poprzedni,
- PIT-4R do 31 stycznia,
- deklarację PIT-8AR do końca stycznia za rok poprzedni.

Ważne terminy - składki ZUS
- do 10-go dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,
- do 15-go dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.
Copyright © 2016 KESJA. All rights reserved.